Viser arkivet for stikkord utrykning

Utrykningskjøretøy - varsko her

Etter et par nestenulykker i løpet av 2-3 ukers tid synes jeg det er på tide å rope litt varsko. Begge gangene har det skjedd på E16 i forbindelse med utrykningskjøretøyers forbikjøringer i sving hvor jeg enten har kommet mot den forbikjørende bilen eller selv blitt forbikjørt.

Første episoden skjedde i en venstresving ved Skui ned mot Sandvika. Rundt en venstresving etter bussterminalen på Skui hører jeg plutselig sirener, og tiendedels sekunder etterpå kommer det to biler imot – en riktig plassert personbil lengst mulig ut på min venstre side, og en ambulanse i god fart forbi denne – i min kjørebane. Det var 50-sone og lovlig fart hos meg og noe som så ut som en grei fart på den som ble forbikjørt. Bred kjørebane på stedet gjorde at det gikk bra med tre biler i bredden – heldigvis. Jeg skulle gjerne hatt foto ned fra biltaket mitt og mot venstresiden av min bil.

Siste episode var en uniformert politibil på vei opp gjennom Begnadalen forbi Fønhus. Først blir jeg forbikjørt av en personbil på en rett strekning og når den ligger 100-200 m foran meg kommer det en hvit bil kjørende forbi bilen som lå pyntelig bak meg. Sjåføren i den hvite bilen så nok at han ikke kom til å rekke å komme helt forbi meg så han kjørte inn rett bak meg og la seg pent etter meg. Veldig greit. Straks 60-sonen ved Fønhus var unnagjort skar politibilen ut til venstre og kjørte forbi i en slak høyresving uten oversikt over hva som kunne komme lenger fram ettersom det var mye trær og busker langs veien på høyre side. Fremdeles var bilen uten sirener eller lys, sannsynligvis for anonymt å kunne følge den bilen som hadde kjørt forbi meg en kilometer lengre sør.

Begge disse tilfellene illustrerer en mangel på dømmekraft, mangel på opplæring, en dårlig holdning blant disse sjåførene eller en kombinasjon av flere av disse tingene. Den siste var nok godt kjent på strekningen og kunne fint ventet i 8-10 ytterligere sekunder slik at han hadde en svært lang og god strekning å kjøre forbi – eller flashet blålysene i 60-sonen slik at jeg kunne svingt til siden. Det samme poenget med å vente 3-4 sekunder gjaldt også ambulansesjåføren som ved å vente til vedkommende hadde passert svingen ville hatt 2-300 meters sikt forover og dermed mye bedre forutsetninger for å gjøre gode og trygge forbikjøringer.

Det er greit at man skal redde liv, men pass på at ikke liv går med i det formålet.