Viser arkivet for stikkord stamveg

Milliarder til E16 gjennom Valdres

Ifølge NRK vil det om kort tid bli offisielt at E16 mellom Oslo og Bergen blir forsterket som stamveg og at det i ny nasjonal transportplan er satt av flere milliarder til å forbedre vegen.

Flere oppslag om nyheten

OA om nyheten

Navarsete til NRK: - Det blir flere strekninger med firefeltsveg,flere veier med midtdelere og med gule striper for å få flere tofeltsveier, slik næringslivet er opptatt av, sier hun.