Viser arkivet for stikkord skilting

Mye underlig skilting i Valdres

Det foregår mye graving og fjellrensking i Valdres for tiden. Felles for dem alle er nokså håpløs skilting. Eksempler er:

- Fagernes, Tyinvegen E16: Det er 30-sone ved graveområdet, men like før sentrumsskiltingen i Fagernes hvor det normalt er 40-sone står det et 50-skilt med gul bakgrunn, tydeligvis som “opphevelse” av 30-skiltingen rundt graveområdet. Her er det altså snakk om ca. 70 meter med 50-sone før 40-skiltet overtar. Håpløst.

- Bagn, E16: Her er det en 50-sone rundt gravearbeidene i forbindelse med fjellskrent-renskingen. I hver ende av området er det skiltet med fareskilt om gravearbeid med underskilt “Manuell dirigering”. Dette underskiltet står frame dag og natt uansett om det er dirigering eller ikke. Det samme gjelder i helgene.

- Bagn, E16: Samme 50-sone som over. Mannskapet som dirigerer stopper bilene rett under fareskiltet for gravearbeid. Hvis det blir noe kø, så er det ingen som blir varslet om at det er gravearbeider lenger framme – og køen står ofte inn i foregående sving. Dermed kommer bilene brått på. Men bevares, når køen slipper forbi blir man jo oppmerksom på at nå kommer det noen gravearbeider, så skiltet har jo noe for seg. Men det stiller mest nysgjerrigheten for de som ikke er klar over at det foregår noe der, og er til liten nytte.

- Bagn, E16: Tidlig i graveperioden var det flotte 50-skilt på hver side av arbeiodsområdet, men ingen skilt som opphevet 50-sonen i noen av retningene. Kan noen gi de ansvarlige et kurs?