Viser arkivet for stikkord politikk

Å hive seg på Grand Prix-bølgen (Frikar, uff og uff)

Jeg leste nettopp at det var sendt ut pressemelding fra fire av fem politiske partigruppeledere i Øystre Slidre om at man på nytt presiserte at man var imot at dansegruppen og bedriften Frikar skal få etablere seg i gamle Rogne skule. Jeg er ingen Senterparti-velger men sjelden har jeg vært mere enig med firkløver-partiet om noe. Dessverre er jeg bosatt i nabokommunen, så jeg har i grunnen liten politisk påvirkningskraft.

Dessverre har ingen av de andre fire partiene i kommunen klart å overbevise meg om at de har en god sak – snarere tvert imot. Når man leser meninger i avisene som sier at man nok må passe på disse Frikar-ungdommene og ha dem et sted hvor man kan kontrollere dem og unngå at de eller noen som er på besøk der sitter på trappa og tar seg en øl må en nesten begynne å grine av måten man som sambygdinger tar imot en bedrift som raskt kan vise seg å bli en av kommunens største. Et annet argument som dras fram i avisspaltene er at man må passe seg for å hoppe på et Grand Prix-blaff og at eventyret kan være over så fort som det begynte. Frikar er tre år gammelt (stifta 2006, og er etablert lenge før Grand Prix). Blaff? Hva så – om det verste skjer, hva har denne kommunen å tape på det? Frikar kommer med investeringsmidler selv, de vil selv pusse opp den gamle skolen og ordne opp i sin egen bakgård. Infrastrukturen er der og de ber såvidt jeg ser det, ikke kommunen om noen ting. I verste fall kan man rive skolen så snart eventyret er over. Plassbehov for den nye skolen slik at ungene har skolegård stor nok? Det eksisterer ennå ikke konkrete planer over hva arealet skal brukes til – så hvordan man kan si at skolebygningen tar bort lekeplasser for første klasse er en gåte. Hva med å planlegge områdebruken slik at det er plass til alle her?

Samtidig er inntrykket at Frikar, med Hallgrim Hansegård i midten, er ekstremt seriøse i det de foretar seg. Bidraget deres til Valdres er særdeles miljøvennlig, de krever lite elller ingenting for å etablere seg og de bringer til torgs muligheter for ungdom og voksne i bygda.

Dessverre kan dette lasset veltes av noen sneversynte politikere som i prinsippdebattene lener seg tilbake i unisont flertall og toer sine hender. Det er i alle fall inntrykket ettersom det kommer lite ut i media av politikernes synspunkter. Kanskje en avis eller to, eller aller helst et riksdekkende nyhetsmedium kunne tatt seg en tur til kommunestyremøtet den 25. juni for å se hvilke politikere som TØR å stemme mot denne etableringen på tross av denne unisone enigheten blant fire av fem gruppeledere?

Lenkeliste
Facebook-gruppe for Frikar
Oppslag i Oppland Arbeiderblad – Frikar ønskes velkommen til Valdres VGS
Frikar inn i Ål Kulturhus? Hallingdølen