Viser arkivet for stikkord bil

Utrykningskjøretøy - varsko her

Etter et par nestenulykker i løpet av 2-3 ukers tid synes jeg det er på tide å rope litt varsko. Begge gangene har det skjedd på E16 i forbindelse med utrykningskjøretøyers forbikjøringer i sving hvor jeg enten har kommet mot den forbikjørende bilen eller selv blitt forbikjørt.

Første episoden skjedde i en venstresving ved Skui ned mot Sandvika. Rundt en venstresving etter bussterminalen på Skui hører jeg plutselig sirener, og tiendedels sekunder etterpå kommer det to biler imot – en riktig plassert personbil lengst mulig ut på min venstre side, og en ambulanse i god fart forbi denne – i min kjørebane. Det var 50-sone og lovlig fart hos meg og noe som så ut som en grei fart på den som ble forbikjørt. Bred kjørebane på stedet gjorde at det gikk bra med tre biler i bredden – heldigvis. Jeg skulle gjerne hatt foto ned fra biltaket mitt og mot venstresiden av min bil.

Siste episode var en uniformert politibil på vei opp gjennom Begnadalen forbi Fønhus. Først blir jeg forbikjørt av en personbil på en rett strekning og når den ligger 100-200 m foran meg kommer det en hvit bil kjørende forbi bilen som lå pyntelig bak meg. Sjåføren i den hvite bilen så nok at han ikke kom til å rekke å komme helt forbi meg så han kjørte inn rett bak meg og la seg pent etter meg. Veldig greit. Straks 60-sonen ved Fønhus var unnagjort skar politibilen ut til venstre og kjørte forbi i en slak høyresving uten oversikt over hva som kunne komme lenger fram ettersom det var mye trær og busker langs veien på høyre side. Fremdeles var bilen uten sirener eller lys, sannsynligvis for anonymt å kunne følge den bilen som hadde kjørt forbi meg en kilometer lengre sør.

Begge disse tilfellene illustrerer en mangel på dømmekraft, mangel på opplæring, en dårlig holdning blant disse sjåførene eller en kombinasjon av flere av disse tingene. Den siste var nok godt kjent på strekningen og kunne fint ventet i 8-10 ytterligere sekunder slik at han hadde en svært lang og god strekning å kjøre forbi – eller flashet blålysene i 60-sonen slik at jeg kunne svingt til siden. Det samme poenget med å vente 3-4 sekunder gjaldt også ambulansesjåføren som ved å vente til vedkommende hadde passert svingen ville hatt 2-300 meters sikt forover og dermed mye bedre forutsetninger for å gjøre gode og trygge forbikjøringer.

Det er greit at man skal redde liv, men pass på at ikke liv går med i det formålet.

Påsketrafikken - når bør du legge turen ut av Oslo og til Valdres og Hallingdal?

Påsketrafikken står mellom Fagernes og Leira

Egen erfaring fra de siste årene sier at fredag ettermiddag før palmesøndag er en av årets stilleste fredager på E16 og RV7. De aller fleste unngår denne fredagen som pesten og det gjør at trafikken er utrolig stille denne ettermiddagen. Den dagen du bør unngå i påsketrafikken er lørdag formiddag før palmesøndag og onsdag ettermiddag før skjærtorsdag.

Tilbake igjen er det 1. påskedag som er marerittet for de fleste. Normalt sett står trafikken på RV 7 nokså stille helt fra før Gol – og tilsvarende på E 16 helt fra Fagernes. Hvis du kan, legg hjemturen til søndag – tidlig morgen eller veldig sent på kvelden, eller om du vil kjøre på ettermiddagen: vent til mandag ettermiddag.

Alternative og greie ruter fra Valdres er RV 33 fra Bjørgo sør for Fagernes, og enten RV 34 mot Brandbu eller ta veien om Gjøvik og sørover langs RV 4. Da unngår du Sollihøgda og det forventede kø-marerittet der søndag ettermiddag.

Lykke til!

Mye underlig skilting i Valdres

Det foregår mye graving og fjellrensking i Valdres for tiden. Felles for dem alle er nokså håpløs skilting. Eksempler er:

- Fagernes, Tyinvegen E16: Det er 30-sone ved graveområdet, men like før sentrumsskiltingen i Fagernes hvor det normalt er 40-sone står det et 50-skilt med gul bakgrunn, tydeligvis som “opphevelse” av 30-skiltingen rundt graveområdet. Her er det altså snakk om ca. 70 meter med 50-sone før 40-skiltet overtar. Håpløst.

- Bagn, E16: Her er det en 50-sone rundt gravearbeidene i forbindelse med fjellskrent-renskingen. I hver ende av området er det skiltet med fareskilt om gravearbeid med underskilt “Manuell dirigering”. Dette underskiltet står frame dag og natt uansett om det er dirigering eller ikke. Det samme gjelder i helgene.

- Bagn, E16: Samme 50-sone som over. Mannskapet som dirigerer stopper bilene rett under fareskiltet for gravearbeid. Hvis det blir noe kø, så er det ingen som blir varslet om at det er gravearbeider lenger framme – og køen står ofte inn i foregående sving. Dermed kommer bilene brått på. Men bevares, når køen slipper forbi blir man jo oppmerksom på at nå kommer det noen gravearbeider, så skiltet har jo noe for seg. Men det stiller mest nysgjerrigheten for de som ikke er klar over at det foregår noe der, og er til liten nytte.

- Bagn, E16: Tidlig i graveperioden var det flotte 50-skilt på hver side av arbeiodsområdet, men ingen skilt som opphevet 50-sonen i noen av retningene. Kan noen gi de ansvarlige et kurs?