Valdres

Følges av 60 medlemmer.

Bli med og slå et slag for vår lokale sone. Vi håper at mange vil bidra med stoff her! Mer om sonen

Origo Valdres er en sone på Origo. Les mer

Milliarder til E16 gjennom Valdres

Ifølge NRK vil det om kort tid bli offisielt at E16 mellom Oslo og Bergen blir forsterket som stamveg og at det i ny nasjonal transportplan er satt av flere milliarder til å forbedre vegen.

Flere oppslag om nyheten

OA om nyheten

Navarsete til NRK: - Det blir flere strekninger med firefeltsveg,flere veier med midtdelere og med gule striper for å få flere tofeltsveier, slik næringslivet er opptatt av, sier hun.

Vist 1740 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Dessverre er det slik at den rødgrønne regjeringens – til det kjedsommelige “historiske” – satsing på veier i all hovedsak handler om bompengefinansiering.

Det er all grunn til å tro at også valdrisene må kjøpe vei på avbetaling, med avbetalingskostnadene på toppen av veikostnadene. Dette fenomenet av en “historisk” satsing er dokumentert å ha økt med 30% fra forrige regjering – som heller ikke var snaue når det gjaldt å trykke ekstra bompengeskatter på bilistene.

Navarsete skjærer tykt av annen manns ost.

Selv venter jeg i spenning på FrPs forslag til NTP, som er meldt å skulle inneholde statlig finansiering og verktøy for investeringer i veinettet som i løpet av 25 år skal gi oss et stamveinett med en standard som Navarsete vil bruke over 60 år på med stadig økende bompengetrykk.

Jeg skal ikke benekte for at denne regjeringen tar i bruk bomfinansiering for å sette i gang nye veiprosjekter. Men å si at de rødgrønnes veisatsning i all hovedsak kommer fra bompenger er direkte feil. For hver krone bilistene betaler legger staten på fire kroner.

Jeg tviler ikke på at FrP har mer penger enn regjeringen til alle gode formål. Det er privilegiet man har av å være i opposisjon og aldri måtte ta ansvar for den overdrevne bruken av pensjonsfondet. Men poenget er at når FrP selv sitter med makten og må ta ansvar, så får pipa en annen lyd. Både i Oslo og i Os, hvor FrP sitter med makten, har de gått inn for bompengefinansiering. Dessuten må FrP være med å ta et visst ansvar for den forrige regjeringens politikk, hvor de var med på budsjettforlik tre av fire ganger. Og det var ikke en storslått satsning på samferdsel vi var vitne til.

Regjeringen Stoltenberg bruker 12,2 milliarder kroner mer til vei og jernbane enn det den forrige regjeringen gjorde i løpet av en fireårsperiode. Hvis vi legger på bevilgningene i tiltakspakken, så blir det 15 milliarder friske kroner ekstra. Jeg vil faktisk kalle det satsning på vei, og jeg er veldig glad for at det skal brukes 2,5 statlige milliarder på ny E16 gjennom Valdres.

Annonse